ἐρυθριᾷ

ἐρυθριάω
blush
pres subj mp 2nd sg
ἐρυθριάω
blush
pres ind mp 2nd sg (epic)
ἐρυθριάω
blush
pres subj act 3rd sg
ἐρυθριάω
blush
pres ind act 3rd sg (epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐρυθρία — ἐρυθρίᾱ , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc nom/voc/acc dual ἐρυθρίας of ruddy complexion masc voc sg ἐρυθρίᾱ , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc voc sg (attic) ἐρυθρίᾱ , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc gen sg (doric aeolic) ἐρυθρίας of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθρίᾳ — ἐρυθρίαι , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc nom/voc pl ἐρυθρίᾱͅ , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc dat sg (attic doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθριᾶι — ἐρυθριᾷ , ἐρυθριάω blush pres subj mp 2nd sg ἐρυθριᾷ , ἐρυθριάω blush pres ind mp 2nd sg (epic) ἐρυθριᾷ , ἐρυθριάω blush pres subj act 3rd sg ἐρυθριᾷ , ἐρυθριάω blush pres ind act 3rd sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθριάσας — ἐρυθριά̱σᾱς , ἐρυθριάω blush pres part act fem acc pl (doric) ἐρυθριά̱σᾱς , ἐρυθριάω blush pres part act fem gen sg (doric) ἐρυθριά̱σᾱς , ἐρυθριάω blush aor part act masc nom/voc sg (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθριάσουσι — ἐρυθριά̱σουσι , ἐρυθριάω blush aor subj act 3rd pl (attic epic doric) ἐρυθριά̱σουσι , ἐρυθριάω blush fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἐρυθριά̱σουσι , ἐρυθριάω blush fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθριάσω — ἐρυθριά̱σω , ἐρυθριάω blush aor subj act 1st sg (attic doric) ἐρυθριά̱σω , ἐρυθριάω blush fut ind act 1st sg (attic doric) ἐρυθριά̱σω , ἐρυθριάω blush aor ind mid 2nd sg (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθρίαν — ἐρυθρίᾱν , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc acc sg (attic epic doric aeolic) ἐρυθρίας of ruddy complexion masc acc sg ἐρυθρίᾱν , ἐρυθριάω blush imperf ind act 3rd pl (doric aeolic) ἐρυθρίᾱν , ἐρυθριάω blush imperf ind act 1st sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθρίας — ἐρυθρίᾱς , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc acc pl ἐρυθρίᾱς , ἐρυθρίας of ruddy complexion masc nom sg (attic epic doric aeolic) ἐρυθρίᾱς , ἐρυθριάω blush imperf ind act 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθριασάντων — ἐρυθριᾱσάντων , ἐρυθριάω blush aor part act masc/neut gen pl (attic doric) ἐρυθριᾱσάντων , ἐρυθριάω blush aor imperat act 3rd pl (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρυθριάσαι — ἐρυθριά̱σᾱͅ , ἐρυθριάω blush pres part act fem dat sg (doric) ἐρυθριά̱σαῑ , ἐρυθριάω blush aor opt act 3rd sg (attic doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.